jueves, 10 de abril de 2014

L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE MAINHARDT

PRESENTACIÓ EN ALCALÁ DE XIVERT DEL LLIBRE "ELS OFICIS TRADICIONALS D'ALCALA DE XIVERT (I)" PUBLICAT PER la Associació d'Amics de Mainhardt.
 Escriu : JUAN EMILIO PRADES BEL
 El pasat 5 de abril s'ha cel-lebrat un acte públic en el saló social de la Caixa Rural de Alcalá de Xivert, per a la presentació del llibre de cultura popular titulat "Els oficis tradicionals d'Alcala de Xivert (I)". El llibre és un proyecte promogut per la Associació d'Amics de Mainhardt d'Alcalá de Xivert que conta amb el soport cientific del Institut Ramón Muntaner, del IPCE Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, i el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.... El llibre esta conformat per una recopilació de treballs de investigació d'antropologia, un recull históric de retalls de la nostra cultura popular, en este cas oficis artesans i tradicionals són los que veuen la llum, fundamentats pel treball investigador de cuatre autors: Joan V. Sanz Sancho amb els treballs: “L’ofici de carboner”, “La ramaderia d’Alcalà, cabres i ovelles” i “La fabricació de la calç a Alcalà de Xivert”; Francisco Arnau Vilaplana amb tres aportacions: “Alcalà i la seua gent” , “El treball a les eres” y “Les vendes pel carrer i els oficis ambulants”; Tica Martí Herrera amb el treball “Carros i carreters” i Aureli Puig Escoí “Elio” autor de ” El sanador o capador”, “L'adobacossis”, “El tintorer” y “Resum de cobles populars dels nostres oficis” que a fet de colofó final a este llibre de oficis, costums y tradicions. La Associació d'Amics de Mainhardt es l'entitat editora del llibre que a publicat en la “colecció de contes, llegendes i tradicions gaspatxeres”. Una presentació emotiva pel fet de recordar per uns moments els oficis antics, i el tindre presents paraules, persones, denominaciones antigues i coses tradicionals e interesants, per molts un mon desconegut de forques, gaiatos, varals, fornilla, eres y cormulls, cul d'olles, raberes y sores, capadors y carboners, lligones, tirantes, carros i carreters,.... tot desde la humildad y la emotividad, desde la responsabilidad per la cultura del nostre país, que deuría de començar en el cor de cada casa i en la llum de cada raconet de consciencia. La Assoc. Amics de Mainhardt es un model a l'hora de treballar pel país, la constància i la dedicació dels seus membres , ens van regalant desinteressadament brillants pàgines de la història escrites en els nostres dies, per un millor caminar históric desde la memoria al futur Maestrat. (J.E.P.B., 2014)